Prvi Nacionalni okrugli stol o financiranju mjera energetske učinkovitosti u Hrvatskoj

Europska komisija u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA te pod pokroviteljstvom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organizira prvi Nacionalni okrugli stol o financiranju mjera energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, koji će se održati u Zagrebu 28. i 29 .listopada 2020. godine.

Ciljevi Nacionalnog okruglog stola uključuju poticanje dijaloga između ključnih hrvatskih dionika na temu kako poboljšati dostupnost financijskih sredstava za investicije u mjere energetske učinkovitosti, a u svrhu podrške provedbe Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (National Energy and Climate Plan- NECP) kroz Plan oporavka i otpornosti (Recovery and Resilience Plan) te u skladu s Planom ulaganja za europski zeleni plan (Green Deal Investment Plan), a uz potporu programa kao što su InvestEU i Fonda za pravednu tranziciju (Just Transition Fund) u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Uzevši u obzir preporuke vezane uz sprečavanje širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19 te imajući u vidu prvenstveno zdravlje javnosti, Okrugli stol će se održati pretežno uz daljinsko (online) sudjelovanje sudionika.

PRIJAVNICA

PROGRAM KONFERENCIJE

U okviru inicijative Pametno financiranje za pametne zgrade Europska komisija organizira niz foruma pod nazivom Sustainable Energy Investment Forums (SEIF) kako bi se ojačao kapacitet i potaknula suradnja između javnih i privatnih dionika te pružila podrška razvoju investicijskih programa i financijskih modela za velike investicijske projekte.

Od 2016. godine, kroz SEIF inicijativu organizirano je preko 30 događanja u većem broju zemalja članica EU. Događanja su organizirana u formatu konferencija za javnost otvorenog tipa, često s regionalnim fokusom, kao i nacionalnih okruglih stolova (uz pozivnicu) s fokusom na nacionalne i regionalne okolnosti te prateće događaje u skladu s potrebama i mogućnostima.

Preuzeto sa službene stranice EU conference.