Projekt RURES – U Poljskoj održan drugi sastanak projektnih partnera

Od 10. do 11. svibnja 2018. godine u Poljskoj održao se drugi sastanak projektnih partnera projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Navedeni se projekt provodi sufinanciranjem iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa te u njemu iz Hrvatske kao projektni partner, osim Međimurske energetske agencije d.o.o., sudjeluje i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., dok ostalih 9 projektnih partnera dolazi iz Njemačke, Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije.

Sastanak se održavao u prostorima Doma kulture u Općini Palecznica, jednoj od općina u Poljskoj koja konstantno radi na samoodrživosti u sektoru energetike pa tako već koriste mnoge obnovljive izvore energije na javnim zgradama te u komunalnoj infrastrukturi. Vodeći partneri pojedinih radnih paketa projekta predstavili su aktivnosti koje su provedene u prva dva razdoblja izvještavanja kao i one koje se trebaju implementirati u sljedećim razdobljima. Tako je Maja Bratko, stručna suradnica u Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o. i menadžer projekta RURES, predstavila aktivnost radnog paketa 2 – Implementacija planova energetske učinkovitosti, a za koji je MENEA odgovorni partner. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse alternativnih izvora financiranja projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u svim partnerskim državama kao i sa šireg područja Europe. Primjere dobre prakse za hrvatske projektne partnere predstavila je Iva Vrankić, stručna suradnica u MENEA-i.

U popodnevnim satima, domaćin je sve prisutne projektne partnere poveo u razgledavanje javnih zgrada i površina na kojima u Općini postoje izgrađeni i ugrađeni sustavi koji koriste energiju iz obnovljivih izvora. U tom je dijelu proveden i pregled trenutnog stanja i planirane investicije u pilot području Općine Palecznica, a pregled su proveli osim projektnih partnera i vanjski dionici odnosno stručnjaci koje su projektni partneri angažirali baš za navedenu svrhu. Dionici/stručnjaci će tako naknadno na trenutno stanje i planiranu investiciju dati svoje primjedbe i prijedloge te će opisati mogućnosti prijenosa planirane pilot investicije na druga područja u Europi. Vanjski stručnjak kojeg su angažirali hrvatski projektni partneri za navedenu svrhu je Jurica Perko, energetski stručnjak iz Regionalne energetske agencije Sjever.

Drugi dan sastanka bio je održan u samom gradu Krakowu te se tematika orijentirala na projektni menadžment i komunikaciju kao i izvještavanje i tekuće probleme i njihovo rješavanje tijekom provođenja projekta.

Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.169.295,25 €, dok budžet hrvatskih partnera iznosi 369.105,00 € (Međimurska energetska agencija d.o.o. – 185.657,50 €, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. – 183.447,50 €), a provodi se u periodu od 36 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine.