Projekt RuGeoHeat – u Sloveniji održan drugi sastanak projektnih partnera

U četvrtak, 17. siječnja ove godine, održan je drugi sastanak projektnih partnera i drugi internacionalni sastanak radne grupe projekta RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural area (Analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima).

Sastanak se održao u prostorima Hotela Livada – TERME 3000 u Sloveniji, a na njemu su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. Osim Međimurske energetske agencije d.o.o. MENEA-e, kao vodećeg partnera na projektu, ostali projektni partneri su Lokalna energetska agencija Pomurje iz Martijanci u Sloveniji, Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice te Geochem Laboratories Nonprofit Ltd. iz Pečuha u Mađarskoj.

Na sastanku su, osim predstavnika projektnih partnera, sudjelovali i relevantni vanjski stručnjaci. Od strane hrvatskih projektnih partnera na sastanku sudjelovao je g. Tomislav Kurevija sa Rudarsko – geološko – naftnog fakulteta u Zagrebu dok je od strane slovenskog projektnog partnera sudjelovao g. Mitja Janža iz njihovog Geološkog instituta, a od strane mađarskog projektnog partnera g. Gyorgy Marton iz tvrtke Logframe d.o.o.

Nakon pozdravnog govora direktora LEA-e Pomurje Bojana Vogrinčiča te direktora MENEA-e Alena Višnjića, viša stručna suradnica iz MENEA-e Maja Bratko predstavila je projekt i njegove administrativne i komunikacijske aktivnosti. Nakon toga, radne pakete, provedene i daljnje aktivnosti u sklopu provedbe projekta RuGeoHeat predstavili su voditelji radnih paketa, odnosno Bojan Vogrinčič, direktor LEA-e Pomurje, Iva Vrankić, stručna suradnica iz MENEA-e te Ivan Šimić, ravnatelj REA-e Sjever.

Glavna rasprava bila je usmjerena na razradu projektne ideje kao i same strukture budućeg glavnog projekta. Osim toga, tema sastanka bila je definiranje potencijalnih budućih projektnih partnera.

Sam projekt RuGeoHeat odobren je za financiranje putem financijskog mehanizma Seed Money Facility programa transnacionalne suradnje Interreg Danube te se provodi u trajanju od 12 mjeseci od 1. rujna ove do 31. kolovoza sljedeće godine. Glavni cilj projekta je istraživanje trenutnog stanja i potreba na području plitke geotermije u regiji, izrada plana implementacije glavnog projekta te istraživanje mogućnosti financiranja odnosno prijave istoga na dostupne javne pozive i natječaje.