Program „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. godinu – ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Temeljem članka 3. Poslovnika o načinu rada župana  („Službeni glasnik  Međimurske županije“ broj 27/10), članka 12. Pravilnika za provedbu programa  „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća –  Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/14) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi (KLASA: 310-02/14-02/3, URBROJ: 2109/1-07-15-637) župan Međimurske županije, dana 08.04.2015. godine donio je ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUFINANCIRANJA (PDF).

Konačna bodovna lista prijavitelja koji su u roku dostavili cjelovite ponude te zadovoljili uvjete propisane Natječajem i Pravilnikom nalaze se u sklopu Zaključka koji je priložen u dokumentima ispod ovog članka.