slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit pulsa slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana Program održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU za 2020. godinu - MENEA

Program održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU za 2020. godinu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u :

– unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
– razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za provedbu Programa je 80.000.000,00 kuna, od čega je 3.100.000,00 kn predviđeno za područje Međimurske županije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:

➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
➢ III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi:

– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz III. i IV. skupine, 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava na temelju Poziva, za projekte koji će se sufinancirati u 2020. godini.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Prihvatljivi troškovi su:

➢ Trošak izvođenja radova
➢ Trošak usluga nadzora gradnje
➢ Trošak PDV-a

Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2020. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2021. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2020. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

Tekst Javnog poziva i sva potrebna dokumentacija nalazi se OVDJE.