Privremeno obustavljen poziv ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’

Ministarstvo je 5. rujna 2018. g. privremeno do 5. veljače 2019. g. obustavilo Poziv ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ jer je radi značajno iskazanog interesa prijavitelja, ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava premašio ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva od 1,1 milijardu kuna. U dva dana prijavljeno je čak 311 projekata energetske obnove zgrada za koje prijavitelji iz Europskog fonda za regionalni razvoj bespovratno traže gotovo 750 milijuna kuna.

„Čestitam svima koji su prijavili svoje projekte na dobroj organizaciji i pripremi. Uštedama na energentima, struji i plinu, za grijanje i hlađenje javnih zgrada, moći će se ulagati sredstva u druge razvojne projekte, primjerice u zdravstvu i obrazovanju, a život i boravak u javnim zgradama će se poboljšati” poručuje ministar Štromar.

Dobra informiranost potencijalnih prijavitelja na poziv i dobra organizacija pripreme projekta za prijavu rezultirale su da su prijavitelji još jednom spremni dočekali natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Tome je zasigurno pridonijela i kontinuirana edukacija potencijalnih prijavitelja koja je imperativ Ministarstva od pokretanja prvih poziva 2015. godine. Do 5. rujna 2018.  godine održane su čak 63 informativne radionice na kojima je sudjelovalo preko 2000 potencijalnih prijavitelja i korisnika projekata energetske obnove zgrada javnog i stambenog sektora.

Podsjetimo, poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora je raspisan krajem 2017. godine, a otvoren za prijave početkom 2018. godine. Raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom pozivu tada je iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200% od ukupnog raspoloživog iznosa, te je poziv privremeno obustavljen od 5. veljače 2018. g. do 4. rujna 2018.g.

26. srpnja 2018. g. donesena je Odluka o povećanju alokacije, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva povećan s 380 milijuna kuna na više od milijardu kuna.

Na Poziv su ukupno zaprimljene 759 prijave (448 prijave u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018.g. i 311 prijava u drugom krugu prijave do 5. rujna 2018.g.) a ukupni zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,34 milijarde kuna.  Do sada je po ovom Pozivu doneseno 244 Odluka o financiranju u iznosu od 481.189.067,33 kn bespovratnih sredstava, s ukupnom vrijednošću projekata 951.098.118,48 kn, a potpisano je i 78 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.

O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr, www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr.

Preuzeto sa službenih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.