Prijavljeni projekti na javne pozive programa HORIZON2020

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA je kao projektni partner na jučer zatvorene javne pozive programa HORIZON2020, u suradnji s drugim organizacijama iz cijele Europe, prijavila 3 projektne ideje.

Projekt eDOM – Energy efficient and more desirable home, prijevljen je na javni poziv navedenog programa LC-SC3-EE-2-2018-2019 Integrated home renovation services. Partneri u projektu su 4 regionalne energetske agencije iz Hrvatske (MENEA, REA Sjever, REGEA i REA Kvarner) dok je cilj projekta osnivanje centralnog mjesta na kojem će građani moći dobiti sveobuhvatnu uslugu potrebnu za realizaciju njihovog projekta energetske obnove privatne kuće. Projektom će se poticati suradnja s projektantima, izvođačima radova, financijskim institucijama, lokalnim, regionalnim i nacionalnim javnim institucijama u svrhu lakše implementacije mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima.

Putem projekta PIONEER – Producing Co-Creative Regional Energy Transition Roadmaps, planira se za Međimursku županiju izraditi Akcijski plan energetske tranzicije s nultom stopom ugljika do 2050. godine (2050 zero carbon energy transition roadmap). Osim navedenog u sklopu projekta će se organizirati radionice na temu dugoročnog energetskog planiranja, podizanje kapaciteta lokalne i regionalne samouprave u tom segmentu kao i umrežavanje. Projekt je prijavljen na javni poziv LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 Supporting public authorities to implement the Energy Union, vodeći partner dolazi iz Nizozemske dok ostalih 11 projektnih partnera dolazi iz Norveške, Belgije, Njemačke, Rumunjske, Grčke i Hrvatske.

Treći projekt također je prijavljeni ja javni poziv LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 Supporting public authorities to implement the Energy Union. Radi se o projektu CEESEU – Central and Eastern European Sustainable Energy Union putem kojeg se općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu planira izraditi Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP). Osim toga organizirati će se treninzi za JLS-ove uključene u projekt, ali i sve ostale zainteresirane te poticati implementacija mjera definiranih u SECAP-u uz financiranje iz dostupnih fondova i javnih poziva. U projektu sudjeluje 11 projektnih partnera iz Austrije, Slovenije, Latvije, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Češke, Njemačke i Hrvatske dok vodeći partner dolazi iz Estonije.

Rezultati evaluacije projekata prijavljenih na pozive programa HORIZON2020 očekuju se početkom sljedeće godine, a početak provođenja odobrenih projekata od sredine 2020. godine.