Pilot instalacija po projektu Dynamic Light predstavljena na završnoj konferenciji projekta CitiEnGov

Projekt CitiEnGov, koji u Hrvatskoj kao projektni partner provodi Grad Split, od 2. do 4. travnja održavao je svoju završnu konferenciju u gradu Ferrara u Italiji, a u organizaciji vodećeg partnera projekta – SIPRO razvojne agencije.

Kao predavači gosti, na konferenciju su bili pozvani i hrvatski partneri na projektu Dynamic Light, Međimurska energetska agencije d.o.o., MENEA te Grad Čakovec kako bi predstavili pilot investiciju financiranu iz tog projekta. Tako su g. Slobodan Veinović (Grad Čakovec) i gđa. Maja Bratko (MENEA) pred prisutnima održali prezentaciju u kojoj su prikazani svi relevantni koraci koji su prethodili samoj implementaciji pilota kao i tehnologija dinamične javne rasvjete koja je na kraju ugrađena u gradu Čakovcu.

Projektni partneri projekta CitiEnGov kao i ostali sudionici bili su vrlo zainteresirani za dobivanje dodatnih informacijama o projektu Dynamic Light, pošto se u mnogim gradovima Središnje Europe aktivno radi na modernizaciji infrastrukture javne rasvjete te su sklopljena nova poznanstva i započeti dogovori za nove projektne suradnje.