Otvoreno javno savjetovanje o temama Natječaja za zeleni plan (Green Deal Call) u okviru programa Obzor 2020.

Europska komisija priprema je teme Natječaja za zeleni plan (Green Deal Call) u okviru programa Obzor 2020. Natječaj za zeleni plan pruža mogućnost financiranja projekata povezanih s kružnom ekonomijom. Očekuje se da će projekti relativno brzo dati opipljive i vidljive rezultate te pokazati kako istraživanje i inovacije mogu pružiti konkretna rješenja za glavne prioritete Europskog zelenog plana (Green Deal).

Kako mogu uključiti?

Europska komisija upravo je predstavila nacrte tema i mogućnost savjetovanja tj. prikupljanje povratnih informacija od strane dionika. U savjetovanje i oblikovanje poziva možete se uključiti sudjelujući u anketama za svako područje:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Savjetovanje i davanje povratnih informacija o pozivu moguće je do 3. lipnja 2020.

Kako je strukturiran poziv?

Poziv Natječaj za zeleni plan (Green Deal Call) sastoji se od 11 područja. Osam tematskih područja odražava osam ključnih točaka Europskog zelenog plana. U svakom se području jedna ili više tema bave izazovima koji su istaknuti u Europskom zelenom planu. Tri horizontalna područja (jačanje znanja; osnaživanje građana; i međunarodna suradnja) obuhvaćaju osam tematskih područja ali nude i dugoročnu perspektivu u postizanju transformacija utvrđenih u Europskom zelenom planu.

Područje 1: Povećavanje klimatskih ambicija: međusektorski izazovi

Područje 2: Čista, pristupačna i sigurna energija

Područje 3: Industrija za čisto i kružno gospodarstvo

Područje 4: Zgrade koje štede energiju i resurse

Područje 5: Održiva i pametna mobilnost

Područje 6: Od farme do stola

Područje 7: Obnova biološke raznolikosti i usluga ekosustava

Područje 8: Okoliš bez zagađenja, okoliš bez štetnih tvari

Područje 9: ​​Jačanje naših znanja kao podrška Europskom zelenom planu

Područje 10: Osnaživanje građana za tranziciju prema klimatski-neutralnoj, održivoj Europi

Područje 11: Ubrzavanje tranzicije ka čistoj energiji i pristup partnerstvu s Afrikom

Predstavljanje nacrta tema i mogućnost davanja povratnih informacija od strane dionika ni u kojem slučaju ne obvezuju Europsku komisiju u konačnoj formulaciji tema za poziv. Obvezujući tekst poziva bit će objavljen nakon formalne odluke Europske komisije na portalu Funding and Tenders.

Preuzeto sa službene stranice programa Obzor 2020.