Otvorene ponude pristigle na javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE d.o.o.) je 17. lipnja 2022. objavio javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, s rokom za dostavu ponude 4. srpnja 2022. godine.

U okviru javnog natječaja je u zadanom roku zaprimljeno ukupno 19 ponuda, od čega:

  • 5 za sunčane elektrane – ukupna priključna snaga 12.996 kW
  • 3 za hidroelektrane – ukupna priključna snaga 5.350 kW
  • 3 za vjetroelektrane – ukupna priključna snaga 113.000 kW
  • 7 za elektrane na bioplin – ukupna priključna snaga  8.740 kW
  • 1 za geotermalnu elektranu (inovativna tehnologija) – priključna snaga 10.000 kW.

Ukupna priključna snaga iz tih ponuda iznosi 150.086 kW (150 MW).

Sukladno propozicijama natječaja, Povjerenstvo za otvaranje, provjeru i evidentiranje ponuda će u roku od 30 dana evaluirati pristigle ponude i donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, među onima koji su zadovoljili sve formalne uvjete, s obrazloženjem razloga za odabir najpovoljnijih ponuditelja, odnosno obrazloženjem razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude.

Važno je naglasiti da se najpovoljnijim ponuditeljima smatraju sudionici natječaja čija je ponuđena referentna vrijednost manja ili jednaka maksimalnoj referentnoj vrijednosti iskazanoj u natječaju i koji su ponudili najnižu referentnu vrijednost, a sve u granicama raspoložive kvote za pojedine grupe proizvodnih postrojenja kako je propisano natječajnim odredbama i u skladu s najboljim interesima investitora.

Preuzeto sa službene stranice HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O.