Otvorene nove prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima za razdoblje travanj 2023. – ožujak 2024.

Otvoren je Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mirko, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.

PREDMET POZIVA:

Subvencioniranjem olakšati mikro, malim i srednjim poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih cijena troškova plina izazvanih poremećajima na svjetskim i europskim tržištima te globalnim opskrbnim lancima.

CILJ POZIVA:

Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

NAMJENA POZIVA:

Potpore su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima za operativne troškove kroz subvenciju računa za plin izdanih od strane prihvatljivih pružatelja usluga, a sukladno zadanom iznosu subvencije od 0,0199 EUR/kWh.

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od 12. travnja se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,0199 EUR/kWh. Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata, i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva. Prijave za državnu potporu predaju se preko internetskoj sučelja dostupnog na mrežnoj stranici hamagbicro.hr.

 

Na sljedećoj poveznici možete pristupiti Pozivu: Prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima