Otvoren šesti poziv za sredstva iz European City Facility (EUCF) mehanizma

 

Poziv za korisnike European City Facility (EUCF) mehanizma

European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati općine i lokalne vlasti u razvoju koncepata ulaganja povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata ulaganja u održivu energiju u općinama u Europi.

EUCF financira razvoj Koncepta ulaganja s fiksnom bespovratnom pomoći od 60.000,00 EUR za svakog korisnika.

EUCF je otvoren za sve općine/lokalne vlasti, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz 27 država članica EU-a, Islanda i Ukrajine. Kandidati su dužni imati klimatski i/ili energetski plan. To uključuje SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plans), razvijene unutar inicijative Covenant of Mayors, ili druge klimatske i/ili energetske planove s ciljevima ublažavanja.

Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju Koncepta ulaganja putem pisma podrške, koje potpisuje gradonačelnik ili drugi relevantni politički predstavnik. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

Korisnik prethodnih poziva European City Facility ne može se ponovno financirati.

Na poveznici se nalazi brza provjera prihvatljivosti i prijava.

Što se može financirati?

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., koje su potrebne za razvoj koncepta ulaganja. Ove aktivnosti može provoditi interno osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci.

Bespovratna sredstva ne mogu izravno financirati stvarna ulaganja, ali pokrivaju troškove mobilizacije resursa i pristupa uslugama za razvoj koncepta ulaganja.

Prijave se ocjenjuju na temelju 4 kriterija ocjenjivanja:

  1. Ambicioznost predloženog investicijskog koncepta
  2. Upravljačka struktura za razvoj investicijskog koncepta
  3. Strategija uključivanja dionika
  4. Koherentnost i uvjerljivost

Sve pojedinosti o postupku ocjenjivanja nalaze se u Smjernicama za prijavitelje .

Prednosti zajedničkih prijava

U skladu s ciljevima EUCF-a, lokalne vlasti/općine snažno se potiču da udruže snage i resurse i podnesu zajedničke prijave, kako bi se povećala ambicija prijave i povećale šanse za uspjeh.

Lokalni javni subjekti koji okupljaju općine/lokalne vlasti također su prihvatljivi prijavitelji. Neiscrpan popis potencijalnih prihvatljivih podnositelja zahtjeva uključenih u ovu kategoriju također se nalaze u smjernicama EUCF-a za podnositelje zahtjeva.

Vremenski okvir

Šesti EUCF poziv otvoren je 15. siječnja 2024. Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2024. u 17:00 sati (po briselskom vremenu).

Proračun

Ovaj 6. poziv podržat će razvoj 75 koncepata ulaganja, s ukupnim proračunom od 4,5 milijuna EUR dodijeljenim trima regijama prema tablici u nastavku:

   

Regionalni pristup

EUCF pozivi organizirani su paralelno za tri geografske regije uključujući sve zemlje koje ispunjavaju uvjete (EU 27 država članica, Island i Ukrajina) kao što je prikazano na donjoj karti:

 

Očekivani učinak

Očekivani rezultat je razvijeni investicijski koncept, odnosno dokument koji investitorima i financijskim institucijama daje potrebne informacije za procjenu investicijskog projekta.

Proces evaluacije

Ocjenjivanje prijava EUCF-a provodi se nakon zatvaranja svakog poziva za podnošenje prijava od strane posebnog tima za ocjenjivanje. Svaku prijavu pojedinačno ocjenjuju najmanje dva ocjenjivača.

Prilikom provjere dokumentacije, evaluatori provjeravaju jesu li svi popratni dokumenti dostavljeni i sadrže li traženi sadržaj. U slučaju nepotpunih dokumenata, prijava se odbija, a podnositelj dobiva e-mail obavijest iz korisničke zone web stranice EUCF-a. Prijave se zatim ocjenjuju na temelju četiri kriterija ocjenjivanja:

  1. Ambicioznost predloženog investicijskog projekta,
  2. Struktura upravljanja,
  3. Strategija uključivanja dionika,
  4. Koherentnost i vjerodostojnost.

Na kraju procesa ocjenjivanja, svaki prijavitelj je obaviješten o konačnom rezultatu s odgovarajućim povratnim informacijama putem izvješća s povratnim informacijama. Najbolje ocijenjene prijave odabiru se za dobivanje potpore EUCF-a. Neuspješne prijave mogu zatražiti podršku od EUCF Helpdesk-a i mogu ponovno sudjelovati u sljedećem pozivu za prijave.

 

Više informacija o pozivu i uvjetima nalazi se na službenim stranicama EUCF-a.

 

Izvor: EUCF