slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada - MENEA

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je početkom prosinca ove godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”. Cilj Poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 250.000.000 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu poziva je 1.000.000 kuna, a najviša dopuštena vrijednost je 50.000.000 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje  ili veliko poduzeće,  registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Sredstva u okviru ovog poziva dodjeljivat će se sukladno Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, a prema pravilima za dodjelu državnih potpora za zaštitu okoliša na koje se odnose posebne odredbe Odjeljka 7. Uredbe 651/2014  i odredbe Uredbe 2017/1084 i to kao potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu biootpada na koje se odnosi članak 47. Uredbe 651/2014, te kao potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije na koje se odnosi članak 41. Uredbe 651/2014. Intenzitet potpore ovisi o kategoriji postrojenja i veličini poduzeća, a kreće se u rasponu od 45% do 85%.

Rok za prijavu potencijalnih prijavitelja na poziv je 1. listopada 2020. godine.

Ovaj Poziv izravno doprinosi provedbi ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), konkretno Cilja 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom“, odnosno Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, kojeg je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu, te Mjere 1.3.3. Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Više informacija o pozivu možete naći na Internet stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Preuzeto s Internet stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetike.