Organiziran treći sastanak lokalne fokus grupe projekta ENES-CE

Jučer je u Prelogu u večernjim satima organiziran treći po redu sastanak lokalne fokus grupe projekta ENES-CE u sklopu kojeg je održano i predavanje na temu “Kako do vlastite sunčane elektrane”. Događaj je organiziran u suradnji Grada Preloga, Međimurske energetske agencije d.o.o., Zelene energetske zadruge (ZEZ) te Energetske udruge građana “Zeleni Prelog” osnovane u sklopu provedbe projektnih aktivnosti u sklopu projekta ENES-CE.

Tijekom događaja sudionicima je ukratko prezentiran projekt ENES-CE koji provode Grad Prelog i Međimurska energetska agencija d.o.o. i čija provedba službeno završava krajem sljedećeg mjeseca. Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

U sklopu projektnih aktivnosti pokrenuta je investicija ugradnje solarne elektrane na zgradu dječjeg vrtića “Fijolica” snage 50 kW o čemu su sudionici događanja također imali prilike nešto više čuti od stručnjaka iz Međimurske energetske agencije d.o.o.

U drugom dijelu predavanja koji je bio posebno zanimljiv sudionicima, imali smo priliku čuti nešto više o mogućnostima ugradnje solarne elektrane na obiteljske kuće te koje je korake potrebno poduzeti kako bi cijeli projekt bio uspješno realiziran.