Online radionice za javni i privatni sektor o programima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira dvije online radionice namijenjene predstavnicima javnog i privatnog sektora.

Cilj online radionica je predstaviti ovogodišnje programe Fonda te pojasniti mogućnosti financiranja, kao i procedure prijave na naše javne pozive i natječaje. Ovime također želimo osigurati kvalitetniju komunikaciju i suradnju u provedbi projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

1. Online radionica za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave održat će se u srijedu 11.5.2022., u trajanju od 10:00 do 11:30 sati.
Na linku je aktivacijski kod za radionicu te se svi zainteresirani mogu registrirati:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AeKAjAE2R62I-_McklF5rQ

2. Online radionica za poduzeća će se održati u četvrtak 12.5.2022., u trajanju od 10:00 do 11:30 sati.
Na linku je aktivacijski kod za radionicu te se svi zainteresirani mogu registrirati:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0HMJ9coZQM61U9vVa55gsw

Na taj način ćete moći pratiti prezentaciju koju će održati: načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost Maja Rajčić i načelnica Sektora za EU fondove Maja Feketić.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.