Održana radionica “Zelena javna nabava u praksi”

U petak 6. svibnja 2016. u prostorijama Tehnološko inovacijskog centra u Čakovcu u skloplu projekta PRIMES održana je radionica s temom zelene javne nabave (Green Public Procurement – GPP). Javni i sektorski naručitelji upoznati su sa zakonodavnim okvirom koji uređuje javnu nabavu s uključenim okolišnim, ekonomskim i socijalnim kriterijima na nacionalnoj i europskoj razini. Poseban naglasak stavljen je na izmjene Zakona o javnoj nabavi koji se očekuje početkom ljeta 2016. te na primjenu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu do 2017. s pogledom do 2020. godine. Također, prisutni naručitelji upoznati su i s primjenom tzv. zelenih kriterija u postupku pripreme dokumentacije za nadmetanje kroz tehničku specifikaciju i kriterij odabira ponude.

Kako će zelena javna nabava postati obavezna kroz izvjesno vrijeme, naručitelji u Međimurskoj županiji pripremaju se već sada, te rade na izgradnji kapaciteta unutar tijela javne uprave za provedbu zelene javne nabave za nabavu energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih proizvoda, radova i usluga i smanjenje emisije CO2 promicanjem prijenosa znanja i integraciju kriterija zelene javne nabave.

Radionica je organizirana kroz EU projekt PRIMES kojeg u okviru programa Intelligent Enegry Europe provode Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP), a u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. – MENEA.

WP_20160506_10_09_43_Pro_new WP_20160506_10_11_00_Pro_new WP_20160506_10_13_09_Pro_newWP_20160506_10_11_36_Pro_new