Održana radionica energetska obnova višestambenih zgrada u sklopu projekta EUpeR

U utorak, 9. prosinca 2014. godine u prostorima SSSH Međimurske županije s početkom u 17:00 sati održana je radionica na temu Energetska obnova višestambenih zgrada u organizaciji Međimurske energetske agencije MENEA-e, a u sklopu projekta EUpeR.

Međimurska energetska agencija d.o.o. kao vodeći partner i Međimurska županija kao projektni partner, u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska, provode projekt Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva (skraćeni naziv EupeR).

Projektom EupeR želi se ukazati na rastući trend energetskog siromaštva te izdvajanje sve većeg djela kućnog budžeta u svrhu namirivanja troškova za energente. U sklopu projektnih aktivnosti financirati će se između ostaloga energetski pregledi, projektna dokumentacije i termografsko snimanje dviju višestambnenih zgrada  te će se dati prijedlozi za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Jedan od ciljeva projekta je i da se, kako stanarima tako i široj zainteresiranoj javnosti, predstave učinci i dobrobiti temeljite energetske obnove višestambenih objekata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 313.725,68 €, od čega se iz programa Europske teritorijalne suradnje SI-HR sufinancira 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Kako je već opisano, u sklopu ovog projekta, Međimurska županija i Međimurska energetska agencija d.o.o. će sufinimage5ancirati izradu energetskih certifikata i projektnu dokumentaciju za dvije višestambene zgrade. Te će se zgrade posredstvom upravitelja, GP Stanorada d.o.o. u 2015. godini kandidirati u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu dobivanja sredstava za energetsku obnovu istih.

Pokaznim primjerom i konkretnom energetskom obnovom dviju višestambenih zgrada u Međimurskoj županiji stvoriti će se preduvjeti za lakšu energetsku obnovu ostalih višestambenih zgrada kojima je takva obnova potrebna. Još jedan pozitivan efekt opisanih radnji je i taj da će se temeljem postignutih ušteda u potrošnji energenata u saniranim objektima,  lakše potaknuti stanare drugih višestambenih zgrada u gradu Čakovcu, a i šire, da se odluče na nužan korak sanacije energetski neučinkovitih objekata.