Održana Informativna radionica za MSP-ove “Elektrane i energetska učinkovitost”

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o., TICM, organizirala je i provela radionicu za poduzetnike pod nazivom „Elektrane i energetska učinkovitosti – praktična rješenja“. Radionica je održana u srijedu, 14. travnja 2021. godine u multimedijalnoj dvorani TICM-a te je okupila je dvadesetak predstavnika uslužnog i proizvodnog sektora.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta TICM PPI 5.0, gđe. Sane Đukes, u sklopu kojeg je radionica i održana, stručnjaci iz MENEA-e prezentirali su prve tehničke teme. Tako je gđa. Karla Posavec, stručna suradnica, prisutnima prikazala elektrane koje koriste obnovljive izvore energije te kako financirati njihovu izgradnju. G. Niki Radiković, stručni suradnik u MENEA-i pobliže je pojasnio prošli i budući javni poziv kojim će se moći financirati poboljšanje energetske učinkovitosti u proizvodnim procesima te prikazao nekoliko primjera dobre prakse iz Međimurje. Konkretni primjer iz prakse ugradnje fotonaponskih elektrana, sudionicima je prikazao g. Goran Oreški iz tvrtke Solektra d.o.o. nakon čega se poveza i konstruktivna rasprava. Gđa. Maja Bratko, viša stručna suradnica u MENEA-i, predstavnicima poduzeća prikazala je na koji način je moguće u poslovanju primijeniti koncepte kružnog gospodarstva te time postati održiviji. Na kraju je kao pozitivan primjer poticanja kružnog gospodarstva u poduzetništvu, g. Saša Avirović predstavio Socijalnu zadrugu Humana Nova.

Zakonom o energetskoj učinkovitosti Republika Hrvatska u fokus stavlja ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja – smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije, ispunjavanje međunarodnih obveza u području smanjenja emisije stakleničkih plinova te poticanje mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije. Kroz različite financijske mehanizme, nastoji se potaknuti i provedba mjera energetske obnove te ugradnja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, kako u industriji, tako i u trgovini, turizmu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Međimurska energetska agencija d.o.o. u bližoj budućnosti planira organizirati još dvije radionice za poduzetnike u kojima će približiti moguće izvore financiranja i financijske modele za ugradnju sustava koji koriste obnovljive izvore energije kao i za povećanje energetske učinkovitosti u poslovanju. Za točne datume radionica pratite naše novosti na Internet stranici i objavama na društvenim mrežama.