Održana edukativna radionica “Energetsko siromaštvo u kućanstvima i kako ga spriječiti” u sklopu projekta CO-EMEP

Međimurska energetska agencija d.o.o. je dana 1. rujna 2021. godine održala prvu edukativnu radionicu u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Navedena radionica pod nazivom “Energetsko siromaštvo u kućanstvima i kako ga spriječiti” održala se u prostorima Centra znanja Međimurske županije na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec s početkom u 10:30 sati. Glavni cilj radionice bio je informirati širu javnost, ustanove socijalne skrbi i građane o problematici energetskog siromaštva, potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje kao i mjerama za povećanje energetske učinkovitosti u energetski siromašnim kućanstvima kako bi povećati njihovo znanje i svijest o postojanju ovog problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana.

Tijekom radionice prezentiran je projekt CO-EMEP, aktivnosti projekta i očekivani rezultati koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Ukratko je pojašnjen pojam energetskog siromaštva, njegova definicija za HU-HR prekogranično područje razrađena u sklopu projekta kao i uzroci i posljedice energetskog siromaštva. Nakon toga je održana prezentacija na temu poboljšanja energetske učinkovitosti doma gdje su prezentirane mjere s detaljnom financijskom analizom ulaganja i ostvarenih ušteda. Na samom kraju radionice pojašnjene su pilot aktivnosti projekta CO-EMEP koje uključeju provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata te provedbu mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika za 10 obiteljskih kuća odabranih u sklopu provedenog Javnog poziva.