Održan sastanak hrvatskih projektnih partnera projekta ENES-CE

U Čakovcu, u prostorima Međimurske energetske agencije d.o.o., MENEA-e održan je prvi sastanak hrvatskih projektnih partnera projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe).

Na sastanku su sudjelovali predstavnici MENEA-e, g. Alen Višnjić, direktor, gđa. Maja Bratko, viša stručna suradnica i g. Dejan Rođak, stručni suradnik za energetiku kao i predstavnici Grada Preloga, g. Miroslav Hržić, savjetnik za gospodarstvo te gđa. Mateja Kavran Matjačić i g. Igor Slaviček, članovi projektnog tima.

Kako je implementacija samog projekta započela 1. travnja 2019. godine, bilo je potrebno međusobno koordinirati početne aktivnosti implementacije projekta po projektnim aktivnostima, a s osvrtom na projektni budžet svakog od partnera. Također, planira se organizacija početne konferencije projekta te odlazak na prvi sastanak projektnih partnera koji organizira vodeći partner projekta, Grad Forli iz Italije.

Sam je projekt odobren za implementaciju kao jedan od 44 prihvatljivih na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Transnacionalne suradnje Središnja Europa (Interreg Central Europe). Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Više informacija o samome projektu možete naći na našim kao i na Internet stranicama samog projekta.