Održan prvi sastanak projektnih partnera u sklopu projeta SEPlaM-CC

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u srijedu 29. srpnja 2020. godine zajedno sa projektnim partnerom iz susjedne Mađarske, Zakladom za promociju poduzetništva Županije Zala održala prvi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u upravljanju održivim energetskim planiranjem i ublažavanju klimatskih promjena čija provedba je započela 1. srpnja 2020. godine. Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje u implementaciji navedenog projekta kao vodeći partner i bit će odgovorna za provedbu i koordinaciju svih aktivnosti koje će biti provedene u dvadesetomjesečnom razdoblju koliko i sam projekt traje.

Zbog trenutne situacije vezane uz pandemiju COVID-19 virusa, partneri su se složili da se prvi sastanak održi putem Skype video poziva. Tijekom jednosatnog vremena koliko je sastanak trajao, projektni partneri su raspravljali o aktivnostima koje će biti implementirane kao i odgovornostima koje će pojedini partner imati. Da bi se osigurala kvalitetna suradnja partnera, važno je da se partneri redovito međusobno informiraju o svim pojedinostima projekta, teškoćama s kojima se suočavaju, postignutim rezultatima i konzultiraju o projektnim aktivnostima.

Tijekom sastanka najviše se govorilo o prvoj tematskoj aktivnosti Analiza postojećih praksi  u održivom energetskom planiranju. Navedena aktivnost predstavlja polazište za implementaciju ostalih tematskih aktivnosti u okviru projekta. Glavni output aktivnosti biti će Analiza planskih i strateških dokumenata koja će sadržavati sljedeće dijelove: pregled i analiza postojećih planskih i strateških dokumenata na EU razini i nacionalnoj razini, pregled postojećih kapaciteta u nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima vezanih uz energetsko planiranje i ublažavanje klimatskih promjena te pregled financijskih instrumenata za financiranje energetske učinkovitosti i upotrebu obnovljivih izvora energije. Na temelju navedene analize izradit će se zajednička metodologija za strateško planiranje čiji glavni cilj je odabir dviju jedinica lokalne samouprave za koje će se u sklopu projekta izraditi Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena.

Nadalje, partneri su se složili da će za potrebe informiranja i promocije projekta i projektnih rezultata objavljivati novinske članke u lokalnim novinama te će izraditi nekoliko TV priloga u lokalnim postajama. Osim toga, izradit će informativni letak o projektu te će na svojim WEB stranicama pružiti sve potrebne informacije vezane uz samu implementaciju projekta.

Međimurska energetska agencija d.o.o. će prenositi najvažnije obavijesti vezane uz implementaciju projektnih aktivnosti kako bi se svi mogli uključiti u njihovu provedbu.