Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta RuGeoHeat

U petak, 12. listopada ove godine, održan je početni sastanak projektnih partnera i prvi transnacionalni sastanak vanjskih stručnjaka projekta RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural area (Analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima).

Sastanak se održao u prostorima Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu, a na njemu su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA-e je vodeći partner projekta dok su ostali partneri Lokalna energetska agencija Pomurje iz Martijanci u Sloveniji, Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice te Geochem Laboratories Nonprofit Ltd. iz Pečuha u Mađarskoj.

Osim projektnih partnera na sastanku su sudjelovali i identificirani vanjski stručnjaci koji će pomoći kod implementacije projektnih aktivnosti. S hrvatske strane na sastanku je sudjelovao g. Tomislav Kurevija sa Rudarsko – geološko – naftnog fakulteta u Zagrebu, slovenski stručnjak je došao iz njihovog Geološkog instituta, g. Dušan Rajver dok je mađarski stručnjak g. Gyorgy Marton iz tvrtke Logframe d.o.o.

Projekt i njegove aktivnosti kao i MENEA-u predstavio je direktor, Alen Višnjić do je viša stručna suradnica, Maja Bratko prikazala administrativne i komunikacijske zahtjeve koji moraju biti zadovoljeni tijekom provedbe samog projekta kao i način izvještavanja. Glavna se rasprava vodila kod prikaza provedbe definiranih radnih paketa te fokusa u kojem bi projekt trebao ići. Radne pakete predstavili su za njih zaduženi partneri, odnosno Bojan Vogrinčić direktor LEA-e Pomurje, Iva Vrankić, stručna suradnica iz MENEA-e te Ivan Šimić, ravnatelj REA-e Sjever.

Sam projekt RuGeoHeat odobren je za financiranje putem financijskog mehanizma Seed Money Facility programa transnacionalne suradnje Interreg Danube te se provodi u trajanju od 12 mjeseci od 1. rujna ove do 31. kolovoza sljedeće godine. Glavni cilj projekta je istraživanje trenutnog stanja i potreba na području plitke geotermije u regiji, izrada plana implementacije glavnog projekta te istraživanje mogućnosti financiranja odnosno prijave istoga na dostupne javne pozive i natječaje.