Održan nacionalni sastanak partnera i vanjskih suradnika po projektu ENES-CE

U petak, 17. siječnja 2020. godine, u prostorima Grada Preloga, održan je koordinacijski sastanak hrvatskih partnera projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe) sa vanjskim stručnjacima koji su angažirani za rad na projektu.

Iz Međimurske energetske agencije d.o.o., MENEA-e nazočili su direktor Alen Višnjić i voditeljica projekta Maja Bratko, dok su Grad Prelog predstavljali gradonačelnik Ljubomir Kolarek, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga Željko Poredoš te voditelj projekta Miroslav Hržić. Sastanku su prisustvovali i vanjski suradnici na projektu ENES-CE iz Zadruge za etično financiranje –ZEF, Iva Ivšić i Goran Jeras.

Glavna tema sastanka bila je izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena Grada Preloga (SECAP) kao jednog od rezultata projekta.  Definirani su zadaci te obveze za svakog od dionika pri realizaciji planiranih aktivnosti i izradi samog dokumenta s ciljem budućeg poboljšanja provedbe strategije smanjenja emisija ugljika te poticanja politika ublažavanja i smanjenja klimatskih promjena

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.