Održan Kick-off sastanak u sklopu projekta Dynamic Light

Međimurska energetska agencija d.o.o. i Grad Čakovec sudjelovali su na Kick-off sastanku u sklopu projekta Dynamic Light – Towards Dynamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting koji je održan 4. i 5. srpnja 2016. godine u Berlinu, Njemačka.

Otvaranjem sastanka i uvodnim govorom vodećeg partnera započela je provedba projekta Dynamic Light. Projekt Dynamic Light apliciran je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji 15 partnera koji dolaze iz 7 zemalja središnje Europe te je 15. travnja 2016. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 35 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa.

Na dvodnevnom sastanku su između ostalog razrađeni početni koraci u provedbi projekta te su u radnim skupinama detaljno raspravljeni radni paketi kao i odgovornosti pojedinih partnera u sklopu njihove provedbe.

U tijeku je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju između vodećeg partnera (Sveučilište u Wismaru, Njemačka) te zajedničkog tajništva, čemu slijedi potpisivanje Partnerskih sporazuma.