Održan 4. sastanak projektnih partnera projekta Dynamic Light

U Bledu, Slovenija, od 9. do 12 travnja ove godine, na 4. sastanku okupili su se projektni partneri projekta Dynamic Light kako bi prezentirali do sada implementirane aktivnosti te dogovorili glatku daljnju provedbu. Sami projektni partneri dolaze iz 7 zemalja središnje Europe (Njemačka, Poljska, Češka, Austrija, Italija, Slovenija i Hrvatska), a projekt je sufinanciran iz transnacionalnog programa Interreg Central Europe u visini od 81% ukupno prihvatljivih troškova.

Kako je jedan od originalnih projektnih partnera iz Austrije (Grad Graz) napustio partnerski konzorcij, na sastanku su se predstavili novi partneri i to Grad Sušice iz Češke, Europski centar za obnovljivu energiju iz Güssinga, Austrija te Philipp Batthyány zaklada također iz mjesta Güssing u Austriji. Grad Sušice i Philipp Batthyány zaklada preuzeti će aktivnosti pripreme i implementacije pilot investicije na svom području.

Na prva dva dana sastanka prisutan je bio i g. Ritt kao novi kontrolor provedbe projekta iz Zajedničkog tajništva u Beču te su njemu predstavljene do sada provedene aktivnosti i pilot projekti u partnerskim regijama. Tako je za pilot investiciju koja se priprema u Gradu Čakovcu, prezentaciju održao i na dodatna pitanja odgovarao g. Dejan Kovačić, stručni suradnik za energetiku u MENEA-i.

Osim pitanja implementacije tematskih radnih paketa projekta, raspravljalo se i o projektnom menadžmentu te komunikacijskim aktivnostima kako bi se cijeli proces provedbe projekta čim više približio široj publici i rezultati diseminirali svim zainteresiranim dionicima.

Domaćin sastanka, Poslovno potporni centar d.o.o. Kranj, organizirao je zanimljiva studijska putovanja na pilot lokacije u Sloveniji, točnije prvi dan sastanka na pilot lokaciju u samom Bledu te posljednji dan sastanka na pilot lokacije u općinama Tržić i Jezersko.

Sam projekt Dynamic Light se koncentrira na smanjenje emisije CO2 te povećanje energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti. Javna rasvjeta uzrokuje otprilike 6% ukupne globalne emisije CO2  te je stoga preporuka da se konvencionalna rasvjetna tijela zamijene za ona energetski učinkovitija. Jedan od identificiranih problema je i taj što javnim tijelima nedostaje strateški pristup kako bi zamijenili svoju rasvjetnu infrastrukturu. Dinamična rasvjeta ima potencijal za dodatnu energetsku učinkovitost, a trenutačni izazovi su nepostojeće pravne smjernice za dinamično zatamnjivanje svjetla te veći početni trošak u usporedbi sa standardnom LED rasvjetom.