Odobreno financiranje projekta RuGeoHeat putem Interreg Dunav SMF programa

Međimurska energetska agencija d.o.o., zajedno s projektnim partnerima iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, još je prošle godine na javni poziv Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, točnije njegove Seed Money Facility izravne financijske potpore, prijavila projekt RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural area (Analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima).

Seed Money Facility (SMF) izravna financijska podrška služi kao podrška Strategiji EU za dunavsku regiju (EUSDR) u postizanju njezinih ciljeva. Ovaj instrument financira samu pripremu strateških projekata u tematskim područjima EU Strategije za dunavsku regiju (EUSDR), odnosno izradu planova implementacije glavnih projekata koji će se kasnije prijavljivati na druge dostupne javne pozive.

Dana 18. srpnja 2018. godine Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav, kojeg čine predstavnici četrnaest zemalja, odobrio je ugovaranje 19 projekta u iznosu od 938.506,51 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, IPA i ENI sredstava među kojima i naš, RuGeoHeat projekt. U sklopu financiranja iz SMF-a istražiti će se trenutno stanje i potrebe na istraživanom području, izraditi plan implementacije glavnog projekta te konačno i mogućnosti financiranja odnosno prijave istoga na dostupne javne pozive i natječaje.

Osim MENEA-e na projektu sudjeluju  i Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice, Lokalna energetska agencija za Pomurje iz Slovenije te GEOCHEM Laboratories Nonprofit Ltd. iz Mađarske. Ukupni budžet projekta iznosi 50.000,00 eura, sufinanciranje je u visini od 85% ukupno prihvatljivih troškova, a projekt će trajati od 1. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine.