Odabrani dobitnici premije i zajamčene otkupne cijene

Hrvatski operator tržišta energije je na osnovi objavljenog javnog natječaja odredio tko će sve imati pravo na dodjelu tržišne premije i zajamčenu cijenu otkupa električne energije proizvedene u postrojenjima na obnovljive izvore. Prema Odluci broj 2020-1 o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene, pravo na premiju i zajamčenu otkupnu cijenu dobio je 71 nositelj projekata koji je sudjelovao na javnom natječaju. Od toga će sedam projekata dobiti tržišnu premiju, a 64 zajamčenu otkupnu cijenu. Još 37 nositelja projekata koji su sudjelovali na natječaju nisu ostvarili to pravo ili zato što su im ponude utvrđene nevaljanim (33 nositelja projekata) ili zato što im ponude nisu bile dobitne (četiri nositelja projekata).

Više od 100 ponuda na natječaju

Nositelji projekta koji su ostvarili pravo na premiju ili zajamčenu otkupnu cijenu sada su dužni HROTE-u u roku od 15 dana dostaviti jamstvo da će projekt i ostvariti, odnosno postrojenje izgraditi i pustiti u pogon. Nakon toga uslijedit će rok od 15 dana u kojem je HROTE s njima dužan sklopiti ugovore o tržišnoj premiji, odnosno zajamčenoj otkupnoj cijeni.

Spomenuti javni natječaj raspisan je 12. studenoga, a trajao je do 14. prosinca 2020. godine. Pri tome je HROTE zaprimio ukupno 108 ponuda, od čega 14 za dodjelu tržišne premije i 93 za dodjelu zajamčene otkupne cijene.

Najveći dobitnici – sunčane elektrane

Naravno, najviše dobitnika tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene je među projektima sunčanih elektrana, ali je takvih ponuda također bilo najviše. Tako će premiju, odnosno zajamčenu otkupnu cijenu dobiti 57 sunčanih elektrana snage, čija se snaga kreće u  50 kW – 0,5 MW. Pri tome je vjerojatno najzanimljivija činjenica što se uglavnom radi o postrojenjima na području kontinentalne Hrvatske (najviše u Međimurskoj, Varaždinskoj i Osječko-baranjskoj županiji), dok su svega tri projekta iz područja primorske Hrvatske (dva s područja Splitsko-dalmatinske i jedan s područja Šibensko-kninske županije).

Dobitnici tržišne premije ili zajamčene otkupne cijene su i nositelji projekata za četiri male hidroelektrane čije bi se snage trebale kretati u rasponu 120 – 420 kW. Te bi nove male hidroelektrane trebale biti izgrađene u Lici, oko Karlovca i kod Ludbrega.

Tu su i tri projekta elektrana na biomasu snage 50 – 500 kW, među kojima i proširenje već postojeće elektrane Lika Energo Eko u Udbini, jednog od prvih takvih postrojenja u Hrvatskoj, u sklopu kojega je i tvornica za proizvodnju peleta. Konačno, tu su i dva projekta elektrana na biomasu veće snage (500 kW – 2 MW), u Novskoj i Velikoj Gorici i pet projekata elektrana na bioplin sa snagama u rasponu 0,74 – 2 MW.

Odluka broj 2020-1 o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjeli tržišne premije i zajamčene otkupne cijene nalazi se u