Obustava poziva – Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.
Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.
 Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.