Objavljeni rezultati natječaja za korištenje OIE

Temeljem Natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Međimurske županije u sufinanciranju projekta „Volimo Međimurje – koristimo OIE” za 2013. godinu, Povjerenstvo za realizaciju projekta izradilo je Tabelu rangiranja kandidata (u prilozima) sukladno kriterijima bodovanja iz Pravilnika o realizaciji projekta „Volimo Međimurje – koristimo OIE” za 2013. godinu.

Temeljem prijedloga župan je donio Odluku o odabiru korisnika sredstava (u prilozima).

Prijavitelji koji se ne nalaze u Tabeli rangiranja nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja i Pravilnika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju kandidati mogu izvršiti u prostorima Međimurske energetske agencije na adresi Bana J. Jelačića 22, Čakovec (prostori bivše Vojarne) uz prethodnu najavu na broj telefona 395-559. Kontakt osoba je Mario Klobučarić, predsjednik Povjerenstva za realizaciju projekta „Volimo Međimurje – koristimo OIE” za 2013. godinu”.