Objavljeni rezultati drugog Poziva za dodjelu sredstava iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran

U sklopu drugoga poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020. zaprimljene su projektne prijave za modularne i integrirane projekte koji povezuju sva tri programska modula. Za ugovaranje je predloženo 13 modularnih i 8 integriranih projekata u kojima sudjeluje 18 projektnih partnera iz Republike Hrvatske, s budžetom u vrijednosti od oko 3,5 milijuna eura.

Odabrani projekti uskoro će biti ugovoreni te će njihova provedba doprinijeti rješavanju zajedničkih regionalnih izazova u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2 i okoliša. Odabrane projekte možete pronaći na poveznici: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/results-of-the-2nd-call-for-proposals/.

Program transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran ima ukupan budžet od 276 milijuna eura, od čega 233 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, kojim se potiče partnerstvo javnih i privatnih institucija iz deset zemalja članica Europske unije: Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija, Ujedinjena Kraljevina te tri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.

Dodatno, uz odabrana tri tematska prioriteta (inovacije, ekonomija s niskom razinom CO2 i okoliš), 13 država sudionica odlučilo je u Program integrirati međusektorsku os (prioritetnu os 4 Jačanje upravljačkih kapaciteta Mediterana) direktno usmjerenu na kapacitete nacionalnih i regionalnih vlasti za konkretan doprinos procesu upravljanja mediteranskim područjem.

 

Više možete pročitati na sljedećoj poveznici: www.interreg-med.eu.