Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

Dana 19. lipnja 2019. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina” kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 123/17).

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:

  1. gospodarstvo,
  2. poboljšanje sigurnosti građana i imovine,
  3. održivi promet,
  4. gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene,
  5. upravljanje gradom ili općinom i uslugama,
  6. obrazovanje i kvaliteta života građana.

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Javnim pozivom.

Primjenom koncepta pametnih gradova i općina moraju se ostvariti osnovni ciljevi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana.

Ovisno o lokaciji – grad ili općina moći će dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava. Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kuna po zahtjevu, a podnosnitelj može dostaviti najviše dva zahtjeva za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 8.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom ili osobno putem pisarnice Fonda na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upite putem e-pošte na adresu: gospodarenje_energijom@fzoeu.hr.

U dokumentima ovog članka nalaze se Javni poziv i Uputa za prijavitelje.

Dodatne informacije i ostala odgovarajuća dokumentacija mogu se pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.