Objavljen javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iznose 7.000.000,00 kn.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (FNE), u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Postojeća građevina u smislu ovog poziva je zgrada koja je zakonita:

 1. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti)
 2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Predmet poziva nisu postojeće FNE na postojećim građevinama, koje se nadograđuju/proširuju.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 2. vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 3. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ILI Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 4. podnese Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 5. imaju prebivalište na području Republike hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 6. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 8. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 9. ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 10. nisu poduzetnici u poteškoćama;
 11. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 12. ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 13. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije, do 200.000,00 kn po prijavi, za opravdane troškove s uključenim PDV-om:

 – nabava i ugradnja FNE:

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

– provođenje stručnog nadzora:

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • do 40%, ali ne više 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje nove FNE i stručnog nadzora, nastali nakon objave Poziva 30. rujna 2020. godine., što se dokazuje datumima izdavanja računa. PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u “e-prijava”. Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati u “e-prijave” od 1. studenog 2020. godine. prijave se mogu podnositi od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati.

Fond će raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do kraja 2020. godine, što prije nastupi i na www.fzoeu.hr objavljivati obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoložih sredstava, ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno i zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije kraja 2020. godine.

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.