Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 12. listopada 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata izgradnje i/modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:

  • – optimiziranje logistike prijevoza tereta
  • – inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama
  • – uvođenje integriranog prijevoza putnika
  • – uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car sharing) u gradovima
  • – nisko-emisijskih
  • – uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
  • – izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture
  • – inteligentno upravljanje u prometu
  • – ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima

Cilj Poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanju onečišćenja okoliša.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) pri čemu su mjerama obuhvaćene županije, veliki gradovi (s više od 35000 stanovnika) te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35000 stanovnika.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 500.000,00 kuna po korisniku.

Sredstva Fonda će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Poziv se objavljuje 12. listopada 2020. godine. Učitavanje prijava na Poziv počinje 9. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati.

Predmet sufinanciranja prema uvjetima Poziva mogu bili jedan ili više projekata obuhvaćenih samo jednom prijavom za sufinanciranje.

Opravdani troškovi ulaganja prema ovom Pozivu su troškovi provedbe projekata sustava integriranog i inteligentnog prometa (Projekt) sukladno opisu predmeta Poziva, nastali najranije na dan objave ovog Poziva 12. listopada 2020. godine, Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan ako nije nadoknadiv.

Provedba projekta u smislu ovog Poziva obuhvaća nabavu opreme, izvedbu radova, izradu programskih rješenja i stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera. Izrada planske, projektne i druge tehničke dokumentacije nije opravdan trošak. 

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.