Obavijest o ZATVARANJU Javnog poziva za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavio je dana 29. lipnja 2020. godine na svojoj mrežnoj stranici Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. zaprimanje zahtjeva po predmetnom pozivu započelo je 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Nakon obrade svih prijava za sufinanciranje zaprimljenih do 31. kolovoza 2020. godine, ovim putem Fond obavještava kako se predmetni poziv smatra zatvorenim.

Podnositeljima koji su unutar navedenog vremena dostavili Fondu  prijave s potpunom i sukladnom dokumentacijom prema uvjetima poziva, dostavlja se odluka o dodjeli sredstava i ugovor o sufinanciranju, a podnositeljima koji su dostavili prijave s nepotpunom ili nesukladnom dokumentacijom, dostavlja se pisano priopćenje s razlozima neprihvaćanja prijava za sufinanciranje.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.