Novi Pravilnik o energetskom pregledu i certificiranju zgrada

Donesen je novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/2017) koji je struka već dulje vrijeme očekivala. Naime, njime se uz već uobičajeni energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade, uvode u drugim europskim zemljama već odavno prihvaćeni redoviti pregledi sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije u zgradi. Pravilnik je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na temelju članka 47. Zakona o gradnji (NN 153/201320/2017) i njime se propisuju način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije u njoj, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihove isplativosti. Pri tome se sve to na odgovarajući način primjenjuje i na samostalnu uporabnu cjelinu zgrade.

Istodobno, Pravilnikom se u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada. Novi Pravilnik je objavljen u ‘Narodnim novinama’, a na snagu stupa 30.9.2017. godine, kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/2014150/2014133/201522/201649/201687/201617/2017 i 77/2017). No, odredbe još starijeg Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/201229/2013 i 78/2013) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

Preuzeto s portala energetika-net.com.