Novi natječaji Fonda za OIE i EE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je natječaje za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u kućanstvima, kao i za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete te energetskih pregleda javne rasvjete te projekte energetske učinkovitosti u industriji.

Raspon sufinanciranja je od 40% – 80% prihvatljivih troškova ovisno o lokaciji prijavitelja. Svi javni pozivi otvoreni su do iskorištenja sredstava odnosno najduže do kraja kalendarske godine 2014. (31.12.2014.).

Javne pozive kao i svu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na Internet stranicama FZOEU.