Nove cijene plina od 1. travnja 2020. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 16/20), prema kojoj će se krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2020. smanjiti prosječno za 1% u odnosu na važeću cijenu.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio Odluke (na kraju ove objave), te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 2. koji je sastavni dio Odluke (na kraju ove objave).

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine iznosi 0,1924 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1510 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0414 kn/kWh.

Izračun, odnosno usporedba nove i stare cijene plina s obzirom na opskrbljivača i potrošnju plina dostupan je OVDJE.

HERA – Obavijest krajnjim kupcima plina

Međimurje plin d.d. – Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1.4.-31.12.2020., te za razdoblje 1.1.2021.-31.3.2021. 

 

Prilog 1. 

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

 

Prilozi preuzeti iz Odluke objavljene u Narodnim novinama.