Najava Javnog poziva za sufinanciranje gradnje punionica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će u srijedu 8. svibnja 2019. godine objaviti i Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna. Dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom.

Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga) moći će tako za projekte postavljanja punionica dobiti do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200.000,00 kuna. Za sufinanciranje su prihvatljive punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC, a tehnički koncept nije strogo reguliran pozivom, već je otvoren za raznovrsna rješenja glede naponskih sustava, snage, brzine punjenja te lokacije punionica i područja prometnih pravaca. Preduvjet sufinanciranja je dostava glavnog projekta od strane ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ista nije potrebna.

Uz prijavni obrazac je, ovisno o vrsti prijavitelja, potrebno dostaviti i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, a sve zajedno se dostavlja isključivo preporučenom poštom.

Službeni tekst Javnog poziva bit će objavljen na stranicama Fonda 8. svibnja te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti.

U dokumentima ovoga članka nalaze se Prijavni obrazac i  Vodič za uspješnu prijavu na Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica.

Više informacija o natječaju na web stranici Fonda.