NAJAVA Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 4. prosinca objaviti Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga). Udruge mogu prijaviti projekte čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekte koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna. Najniži mogući iznos donacije po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je najveći iznos 60.000,00 kn.

Odgovornost za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe je na korisnicima Natječaja, a proizvode je potrebno označiti znakom „ponovna uporaba“, koji je dostupan na stranicama Fonda.

Rok za prijavu podnošenjem prijave je 60 dana. Provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja.

Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo je potrebno dokazati ovjerenom Izjavom o partnerstvu.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave će se dostavljati na propisanim obrascima koji će zajedno s Uputama za prijavitelje biti dostupni na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr).

Svaka prijava treba sadržavati obvezne obrasce, popunjene računalom, na hrvatskom jeziku, vlastoručno potpisane od strane ovlaštene osobe udruge nositelja projekta i voditelja projekta i ovjerene službenim pečatom organizacije (udruge) kao i svu ostalu obveznu dokumentaciju.

Prijave će se dostavljati preporučenom poštom na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili osobno u pisarnicu Fonda.

Onečišćenje okoliša predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Provedbom ovakvih projekata izgrađuje se svijest građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada kao i o njegovom pravilnom postupanju. Također se i doprinosi stvaranju zajedničkog osjećaja odgovornosti prema okolišu, kao i promicanja važnosti ponovne uporabe te čišćenja morskog otpada koji zapravo dolazi s kopna, odbačen od čovjeka izravno u more. Takvo stanje uzrokuje ili može prouzročiti pogubne posljedice za biljni i životinjski svijet te ugroziti ljudsko zdravlje.

Fond će iz tog razloga nastaviti poticati ovakve aktivnosti koje ujedno sadrže i neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti sukladno konceptu kružnog gospodarstva.

Preuzeto s Internet stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.