NAJAVA: 26.6.2019. – Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 26. lipnja 2019. godine objaviti Javni poziv za sufinanciranje postavljanja jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj. Poziv će biti objavljen na stranicama Narodnih novina i Fonda.

Za navedeni poziv dostupno je 11 milijuna kuna, a moguće je dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava (ovisno o lokaciji obiteljske kuće), odnosno do 75.000,00 kn.

Sufinanciraju se sustavi koji koriste OIE za grijanje (i hlađenje) prostora ili prostora i potrošne vode:

• S kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva;
• S dizalicom topline;
• Sa sunčanim toplinskim pretvaračima.

Na Javni poziv može se prijaviti vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

– zakonita (legalna):

izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),

koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,

– građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obavezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „OIE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

• preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
• osobno putem pisarnice.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 26. lipnja 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonski na brojevima 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 te slanjem upita na e-mail adresu: obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Prijavni obrazac kao i popis obavezne dokumentacije koju treba dostaviti uz navedeni obrazac te ostale relevantne informacije dostupne su na stranicama Fonda.