Nacionalna razvojna strategija definirat će sve ono što Hrvatska želi i mora postići do 2030. godine

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predsjedao je 1. veljače u Banskim dvorima prvom sjednicom Upravljačkog odbora za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Upravljački odbor osnovan je od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem koordinacije pripreme i praćenja provedbe Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Čine ga predsjednik Vlade i svi ministri, predstavnici Hrvatskoga sabora, Ureda predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruge općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske obrtničke komore (HOK), sindikata više razine, Hrvatske narodne banke (HNB) i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Izradom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, po prvi puta će se u Hrvatskoj kroz sveobuhvatni pristup države pristupiti dugoročnom planiranju razvoja.

Po završetku sjednice, u izjavi za medije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac izvijestila je o usvajanju Poslovnika o radu Upravljačkog odbora tijekom sjednice.

Ministrica je naglasila kako se prvi puta od samostalnosti Hrvatske izrada ovog najvažnijeg strateškog dokumenta temelji na Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor usvojio 20. prosinca 2017. godine. Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 200 nacionalnih strateških dokumenata i više od 1.700 lokalnih i regionalnih strateških dokumenata što uvelike otežava upravljanje i kontrolu provedbe istih.

Žalac je pojasnila da će Strategija biti temeljni dokument za određivanje smjernica i prioriteta u pregovorima s Europskom komisijom o korištenju EU sredstava u novoj financijskoj perspektivi kako bi raspoloživa EU sredstva doista bila usmjerena na stvarne potrebe hrvatskih građana.

Ministrica je navela da će Vlada upravo sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i Nacionalnom razvojnom strategijom prvi puta, kroz politički konsenzus svih stranka, definirati kakvu Hrvatsku želimo i koji su naši prioriteti.

Konačno, ministrica je pozvala sve građane da daju svoj doprinos u oblikovanju Hrvatske kakve želimo na mrežnoj stranici www.hrvatska2030.hr.

Preuzeto s portala www.razvoj.gov.hr.