MRRFEU objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu raspoređuju se na projekte čiji su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) stekle status potpomognutog područja i koji doprinose ostvarenju ciljeva Programa održivog razvoja lokalne zajednice. U skladu s člankom 36. navedenog Zakona status potpomognutih područja imaju sva područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske odnosno I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave i I.-II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave. U Međimurskoj Županiji ta se klasifikacija odnosi na sljedeće jedinice lokalne samouprave iz III skupine: Domašinec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Štrigova; te sljedeće jedinice lokalne samouprave iz IV skupine: Belica, Dekanovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja:

➢ Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev,
➢ u postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata,
➢ neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Svi dokumenti vezani uz predmetni Javni poziv dostupni su putem službenih stranica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.