MENEA uspješno prijavila projekte energetske obnove obiteljskih kuća na Javni poziv FZOEU-a

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u rujnu 2021. godine Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 (Javni poziv).  Nakon prve neuspješne prijave, kad zbog tehničkih problema nije bilo moguće podnijeti prijavu na Javni poziv, Fond je objavio novi datum za prijavu. Građani su imali mogućnost učitavati dokumentaciju od 30.11.2021 od 10 sati do 6.12.2021. do 12 sati te je prijava započela 7.12.2021. godine u 10 sati.

Međimurska energetska agencija d.o.o. je za korisnike svojih usluga uspješno prijavila projekte energetske obnove obiteljskih kuća na gore spomenuti Javni poziv. Ukupan iznos investicije korisnika usluga Agencije iznosi 867.041,99 kn, dok je sufinanciranje Fonda u visini od 60% opravdanih troškova.

Čestitamo svim građanima koji su uspješno prijavili svoje projekte na Javni poziv te se veselimo nadolazećoj godini i provedbi projekata energetske obnove obiteljskih kuća s korisnicima naših usluga.