MENEA raspisala natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za pripremu, provedbi i praćenje projekata

Agencija traži ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruženju na domaćim i međunarodnim projektima te raspisuje natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik za pripremu, provedbu i praćenje projekata – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom

Opis posla:

 • administrativni poslovi društva (vođenje administrativnih i općih poslova, priprema i vođenje poslovne dokumentacije, arhivski poslovi, komunikacija s računovodstvom, rješavanje ostalih manjih operativnih zadataka);
 • praćenje i identifikacija relevantnih natječaja i javnih poziva iz djelokruga rada Agencije;
 • sudjelovanje u informiranju dionika o dostupnim izvorima financiranja i aktivnostima Agencije;
 • sudjelovanje u pripremi, prijavi i provedbi projekata na dostupne izvore financiranja iz nacionalnih i europskih fondova (izrada logičke matrice, upoznavanje i priprema projektnog sažetka, priprema budžeta, priprema cjelokupne projektne prijave, vođenje procesa implementacije projekta, administrativno vođenje projekata);
 • prisustvovanje na seminarima i edukacijama vezanim uz tematiku nacionalnih i EU fondova;
 • izrada ekonomskih i financijskih studija te strateških dokumenata iz područja energetike;
 • ažuriranje i kontrola podataka unesenih u Informacijski sustav gospodarenja energijom (ISGE);
 • organizacija i vođenje radionica, seminara i konferencija koje provodi Agencija;
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti:

 • viša ili visoka stručna sprema (VŠS/VSS), ekonomske, tehničke, društvene ili srodne struke;
 • minimalno 3 godine radnog iskustva s time da će prednost pri odabiru imati:
  • kandidati s iskustvom u području energetike;
  • kandidati s iskustvom u provođenju nacionalnih i europskih projekata;
 • iskustvo u obavljanju odgovarajućih administrativnih poslova;
 • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu (prednost dodatni strani jezici);
 • odlično poznavanje rada na računalu (Microsoft Office paket, internet);
 • visoki stupanj motivacije i ustrajnost u postizanju zadanih ciljeva;
 • organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine, sklonost timskom radu;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika);
 • dokaz o državljanstvu RH (neovjerena preslika);
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • preslika vozačke dozvole.

VAŽNA NAPOMENA*

Osim navedenih dokumenata kandidati trebaju dodatno priložiti potpisanu Suglasnost za obradu osobnih podataka u sklopu natječaja za zapošljavanje koju mogu preuzeti putem službenih stranica Agencije (O nama – Zaštita osobnih podataka) na adresi www.menea.hr ili kopirati sljedeću izjavu „Ja, dolje potpisani dajem dopuštenje da nakon zaprimanja moje prijave na natječaj za zapošljavanje koju sam samovoljno poslao/la, Međimurska energetska agencija d.o.o. obrađuje moje osobne podatke uključene u prijavu u svrhu kontaktiranja radi daljnje provedbe sadašnjeg ili budućih selekcijskih postupaka zapošljavanja i odabira sadašnjih i budućih kandidata za posao.“ unutar prijave te obavezno istu potpisati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se pisanim putem na adresu Međimurska energetska agencija d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec (s naznakom „Natječaj za radno mjesto“) ili e-mailom na adresu danijela.vrtaric@menea.hr (predmet „Natječaj za radno mjesto“) najkasnije do 1. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

Međimurska energetska agencija d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.