MENEA predstavljala projekt CEESEU na Gospodarskom forumu u Prelogu

Dana 25. studenog 2022. Grad Prelog održao je tradicionalni susret gospodarstvenika s područja Prelog pod nazivom „Gospodarski forum Grada Preloga 2022.“ Tim povodom predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o. predstavili su rad i djelovanje Agencije te projekt CEESEU, koji Agencija provodi, a financiran je iz programa OBZOR 2020 (Horizon 2020).

U prvom dijelu Foruma održalo se nekoliko zanimljivih radionica i predavanja u suradnji Grada Preloga i partnera. Drugi dio Foruma odnosio se na završnu svečanost i tematsku panel diskusiju na temu „Energetska sigurnost“ u kojoj je aktivno sudjelovao direktor MENEA-e Alen Višnjić, a o svojim  iskustvima s obnovljivim izvorima energije govorili su i Zdravko Poštenik, rukovoditelj proizvodno-tehničke službe Heplast-pipe d.o.o., Davor Sokač, pomoćnik direktora HEP Operator distribucijskog sustava te Igor Ivković, direktor Elektre Čakovec.

Ovaj Forum, između ostalog, daje uvid u mogućnosti financiranja poduzetničkih pothvata te nudi prilike za proširenje poslovanja.

 

Fotografije su preuzete sa službene stranice Grada Preloga.