MENEA domaćin sastanka ravnatelja i direktora hrvatskih energetskih agencija

U srijedu, 13. rujna 2017. godine, Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je i bila domaćin sastanka ravnatelja i direktora energetskih agencija s područja Republike Hrvatske. Osim direktora MENEA-e, g. Alena Višnjića, sastanku su se odazvali ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske REGEA-e iz Zagreba, g. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever iz Koprivnice, g. Ivan Šimić te direktor Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. iz Rijeke, g. Darko Jardas.

Na sastanku koji je trajao nešto više od dva sata, prisutni su se dotaknuli aktualnih tema u području energetike na nacionalnoj i europskoj razini. S obzirom na vrlo uspješnu dosadašnju suradnju energetskih agencija, naglasak sastanka bio je na budućoj zajedničkoj suradnji, širenju mreže energetskih agencija, suradnji s energetskim agencijama iz susjedne Slovenije, agregiranju i provođenju većih energetskih zajedničkih projekata, inovativnim mogućnostima financiranja te uvođenju energetskih agencija u zakonodavne okvire kroz suradnju s resornim ministarstvima.

Ipak, bez obzira na vrlo kvalitetnu dosadašnju međusobnu suradnju provedbom raznih energetskih projekata, potrebno je dodatno poticati razmjenu znanja, iskustva i vještina s ciljem što većeg doprinosa uspješnoj provedbi održive energetske politike na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, čemu će nastavak ovakve komunikacije uvelike doprinijeti.