Javno savjetovanje za Nacionalni energetski i klimatski plan

Dana 29. listopada 2019. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na javno savjetovanje stavilo konačni Nacrt Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP). Riječ je o dokumentu iznimne važnosti, čak i veće od nacionalne energetske strategije, jer je njegovo donošenje obavezno za sve članice Europske unije, a Europska komisija provodi reviziju planova u smislu jesu li konkretni i usklađeni s EU politikama. Plan se sada donosi po prvi puta. On opisuje sadašnju situaciju u ključnim sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, gospodarenje otpadom, industrijski procesi, šumarstvo) i treba sadržavati mjerljive doprinose za ostvarivanje ciljeva u smjeru održive proizvodnje i potrošnje energije.

Postizanje ciljeva Energetske unije planira se osigurati kombinacijom inicijativa  i dosljednih nacionalnih politika utvrđenih u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, stoji u NECP-u. Ti ciljevi su smanjenje emisije stakleničkih plinova u ETS sektoru za najmanje 43% u odnosu na 2005. godinu., a u ne-ETS sektoru najmanje 7% u odnosu na istu godinu.

Udio OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije do 2030. treba biti 36,4%, a u planu stoji da ostvarenje tog cilja ovisi o razmatranim scenarijima Zelene i Bijele knjige koja su podloga za nacionalnu energetsku strategiju do 2030.. Također, NECP bi trebao osigurati udio OIE u neposrednoj potrošnji u prometu od 13,2%. Potrošnja primarne energije (bez neenergetske potrošnje) trebala bi biti 344,38 PJ, a neposredna potrošnja 286,91 PJ. Prva revizija Plana očekuje se 2024.

NACP će na javnoj raspravi biti do 28.studenog, a prvo javno predstavljanje, doznajemo, treba se održati 6. studenog u HGK. Cijeli tekst NACP-a možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Djelomično preuzeto sa Internet portala energetika-net.com.