Javni poziv za iskazivanjem interesa – otkup električne energije iz OIE

Hrvatska elektroprivreda d.d (“HEP”) poziva zainteresirane subjekte (pravne ili fizičke osobe) da iskažu interes za uspostavljanjem poslovne suradnje u vezi s otkupom električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih kogeneracija.
U razmatranje će se uzimati isključivo postrojenja instalirane snage uključivo i veće od 1 MW s minimalnom predajom električne energije u elektroenergetsku mrežu od 1 MW.Zainteresirani subjekti mogu iskazati interes slanjem popunjenog i potpisanog obrasca iz Priloga 1.ovog javnog poziva na e-mail adresu oie@hep.hr.

HEP će iskaze interesa zainteresiranih subjekata primati do 1. listopada 2022. godine u 12 sati.

Nakon preliminarne evaluacije postrojenja iz zaprimljenih iskaza interesa, HEP će odabranim subjektima uputiti zahtjev za dostavom detaljnijih informacija.

HEP će periodično objavljivati javne pozive za iskazivanjem interesa.

Preuzeto sa službene stranice Hrvatske elektroprivrede d.d.