HROTE objavio Javni natječaj za dodjelu zajamčene otkupne cijene i dodjela tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu zajamčene otkupne cijene i dodjela tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Predmet ovoga Javnog natječaja je dodjela zajamčene otkupne cijene i dodjela tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije sukladno Uredbi o kvotama (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Javnim natječajem specificirane se grupe proizvodnih postrojenja, raspoložive kvote za poticanje kao i maksimalne referentne vrijednosti za grupe postrojenja za koje se natječaj provodi:

 – Sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW;

– Hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW;

– Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW.

Javni natječaj objavljuje se sukladno Javnom pozivu za prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanju na Javnom natječaju objavljenom 29. srpnja 2020. godine na internetskim stranicama HROTE i Izmjenama i dopunama Javnog poziva za prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanju na Javnom natječaju objavljenim 4. rujna 2020. godine na internetskim stranicama HROTE.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, odnosno proizvodne jedinice, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom, Uredbom o poticanju, Uredbom o kvotama i Programom potpora, odnosno Izmjenama i dopunama Programa potpora.

Javni natječaj otvoren je 30 dana od dana njegove objave na internetskim stranicama HROTE-a.

Nositelj projekta sudionik Javnog natječaja može dostaviti samo jednu ponudu za pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu.

Detaljni raspis Javnog natječaja nalazi se u dokumentima ispod ovog članka kao i na Internet stranicama HROTE-a.