Grad Čakovec sufinancira mjere EE

Grad Čakovec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su ugovor o zajedničkom sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu kroz 2013. i 2014. godinu.

Na raspisani Natječaj za korištenje sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Čakovec je prijavio projekt „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca”.

Na javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Čakovca u subvencioniranju Projekta „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Čakovca”, mogu se prijaviti građani grada Čakovca koji u svojim domovima žele zamijeniti postojeću ili ugraditi novu energetski učinkovitu vanjsku stolariju, pri čemu će se postići da je koeficijent prolaska topline U≤1,1 W/m²K za stakleni dio prozora, a za cijeli prozor U≤1,4 W/m²K, te građani koji žele povećati toplinsku izolaciju vanjske ovojnice – koeficijent prolaska topline U≤0,25 W/m²K za vanjski zid, U≤0,20 W/m²K za krov i strop i pod prema negrijanom prostoru, U≤0,35 W/m²K za pod na terenu.

Maksimalni iznos subvencije koji je moguće ostvariti po pojedinoj obiteljskoj kući prema ovom projektu iznosi ukupno 37.500,00 kn (s PDV-om), od čega Fond subvencionira s maksimalnim iznosom od 30.000,00 kn, a Grad Čakovec s maksimalnim iznosom od 7.500,00 kn. Natječajem je predviđeno subvencioniranje minimalno 40 obiteljskih kuća, odnosno dok se ne utroši cjelokupni iznos od Fonda i cjelokupni iznos od Grada Čakovca. Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nabave opreme i izvođenja pripadajućih radova na obiteljskim kućama, a koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Više informacija kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama grada Čakovca.